SEM/PPC

Google Ads i Kalmar

Google Ads byrå i Kalmar för snabba och effektiva resultat

Vi är en Google Ads byrå i Kalmar med lång erfarenhet inom annonsering på Google. Vi inser värdet av att använda Google Ads och förstår att olika företag har olika utgångslägen. Oavsett om du är ett nystartat företag eller en etablerad jätte på marknaden, så skapar vi en strategi som hjälper dig att öka försäljningen.

Vad som ingår

Vi vill lära känna våra kunder och deras verksamhet för att vi ska kunna förstå vilka förutsättningar som finns. För att få en bättre förståelse utför vi en teknisk och nulägesanalys för att se vilka förutsättningar du har. På så sätt kan vi skräddarsy den bästa strategin för att nå just dina mål.

Vad vill du uppnå och vilka förutsättningar har vi för att uppnå dessa? Finns det tekniska problem som gör att det blir svårt att uppnå målen. I samråd med dig som kund tar vi fram rimliga mål utifrån dina förutsättningar. 

Utifrån dina förutsättningar som exempelvis vilka produkter du säljer och vilken budget du har så tar vi fram en kampanjstruktur som är skräddarsydd för att uppnå dina mål. Oavsett om det innefattar display-, sök eller Performance Max-kampanjer

Vi implementerar den kampanjstruktur som är satt. Utifrån denna skapar vi annonser som ämnar till att nå ut till målgruppen för att generera mer trafik vilket i sin tur ökar konverteringar. Vi förstår vikten i kvalitativ trafik vilket oftast avgör om annonsering blir lönsam eller inte.

Vad är Google Ads?

Google Ads är världens främsta digitala annonseringsplattform och utgör ett enastående verktyg för att nå ut till era potentiella kunder. Det mest fördelaktiga är att ni endast betalar när någon faktiskt klickar sig in på er webbplats. Med Google Ads kan ni synas omedelbart på Google och se snabba resultat. Kostnaden per klick bestäms genom en auktion, där ökad konkurrens kring ett sökord kan leda till högre klickpriser. Men var inte bekymrade – vi kommer att guida er till de mest effektiva sökorden och strategierna för att säkerställa bästa möjliga avkastning på er investering i Google Ads.

Vi optimerar er annonseringsbudget för maximal effekt!

Oavsett om ni är en etablerad organisation som behöver lösa utmaningar på ert konto, behöver hjälp med strategisk planering eller är ett nyetablerat företag som känner sig överväldigade, är det viktigt att förstå att Google är den som avgör vilka annonser som visas högst upp i sökresultaten. Detta grundar sig på kvaliteten på era annonser och hur relevanta sökorden är för er webbplats. Ju bättre annonsen presterar, desto större möjlighet har ni att synas högt upp i Googles sökresultat.

Google Ads i Kalmar - Din resa för ökad konvertering börjar här

Djupgående teknisk, nuläge- och sökordsanalys

Vår passion ligger i att förstå varje kund och deras unika verksamhet. Vi anser att det är avgörande att ha en djupgående förståelse för era behov från start, så att vi kan skapa den bästa strategin för att uppnå era mål. Genom att utföra en teknisk och nulägesanalys får vi en grundlig insikt i era förutsättningar. Denna information används för att utforma en skräddarsydd strategi som passar bäst för att nå era mål, oavsett om det handlar om att implementera spårning för att samla data eller att sätta igång direkt.

En av de mest kritiska aspekterna när man utvecklar en strategi är förmågan att framgångsrikt omvandla mål till konkreta resultat. Vi lägger därför stor vikt vid grundlig CRO (conversion rate optimization), både när det är uppenbart nödvändigt och proaktivt när så krävs.

Uppstartssamtal med analys, vision och målgenomgång

När vårt samarbete inleds kommer vår Google Ads Manager och Success Manager i Kalmar att hålla i ett uppstartssamtal med er. Detta kan ske antingen på plats på vårt kontor eller via ett digitalt möte, beroende på vad som passar er bäst. Under detta möte kommer den genomförda analysen att presenteras och diskuteras ingående. Vi kommer även att diskutera din företagsvision och de mål och förväntningar du har för vårt samarbete.

Kontinuerlig rapportering av strategi och utveckling

Vi övervakar din annonsering och tillhandahåller kontinuerliga rapporter och analyser baserade på de mål och nyckeltal vi gemensamt har fastställt. Vi fungerar även som rådgivare och delar med oss av våra bästa råd och rekommendationer för att guida dig till nästa steg och föreslå förbättringar som kan optimera din lönsamma synlighet. Med oss som ansvarar för din annonsering kan du luta dig tillbaka och vara trygg i vetskapen om att du har de bästa förutsättningarna för att nå framgång!

Effektiv kampanjplanering och annonsskapande

Vi utformar en kampanjstruktur som är skräddarsydd efter dina specifika förutsättningar, såsom de produkter du säljer och din tillgängliga budget. Denna struktur är optimerad för att effektivt uppnå dina mål, vare sig det handlar om display-, sök- eller Performance Max-kampanjer. Dessutom skapar vi annonser som riktar sig mot din målgrupp för att öka trafiken till din webbplats, vilket i sin tur leder till ökad konvertering. Vi inser vikten av högkvalitativ trafik och hur detta påverkar lönsamheten av din annonsering.