Formbar

Sociala medier
Google Ads
SEO
Sociala medier
Google Ads
SEO

Utmaningen

Helena Schollin öppnade butiken Formbar år 2011, en inredningsbutik i Västervik. Utmaningen som Helena hade när hon kom i kontakt med oss på Searchminds var främst tid och engagemang. Det innebar att hon önskade att någon skulle kreativt skapa och planera inlägg och annonser varje månad. Det innefattade också kampanjer som till exempel Black Week och julhandeln. Hon saknade också en röd tråd genom Formbar’s sociala kanaler. Hon ville skapa mer engagemang hos sina följare och även få en större spridning av sitt varumärke.

Stärka upp varumärket

På sociala medier använder vi olika strategier i vårt samarbete för att sprida Formbar’s varumärke. Vi strävar efter att arbetet som vi utför idag ska generera olika typer av mål framåt som till exempel fler följare, mer engagemang, mer trafik och försäljning. Vi arbetar inte endast för konverteringar idag utan arbetar långsiktigt med varumärket. Varje månad arbetar vi med att skapa ett visuellt tilltalande flöde som speglar Formbar som varumärke, det vill säga, inspirerande och personligt. Vi varierar därmed flödet med produktbilder från olika varumärken, bilder från butiken/personalen och även bilder tagna av kunder. Vi använder oss av en mix för att få ett ökat engagemang och för att spegla Formbar på det sättet som Helena önskar.

Annonser och variation på inlägg ger oss också möjligheten att nå olika målgrupper. För oss är det viktigt att varje inlägg, tävling, annons och story har ett tydligt budskap och att det finns en plan bakom det vi material som vi publicerar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

– John Doe, CEO LAV

ut till rätt målgrupp​

Det är alltid viktigt att tänka igenom vilket bildspråk, vilken tonalitet och vilken känsla man vill förmedla genom sitt varumärke på sociala medier. Med hjälp av olika strategier så har vi kunnat identifiera vilka av Formbar’s målgrupper som vi når idag samt potentiellt framtida målgrupper.

Vi arbetar ständigt med att skapa och bibehålla den röda tråden via alla sociala kanaler som vi arbetar aktivt med. Vi utvärderar löpande innehållet som vi publicerar under våra uppföljningar. Genom att vi löpande utvärderar skapas också möjligheter och idéer framåt. Där vi hela tiden jobbar för att skapa ett mer intressant innehåll och behålla och förbättra engagemanget bland följarna.

Engagera dina följare​

Det är i dagens digitala landskap ett måste att ha någon typ av närvaro på sociala medier. Det är extra viktigt om man som kund önskar att sitt varumärke ska växa, då nästan alla människor interagerar med sociala medier i någon form. För att stå ut bland sina konkurrenter så är det viktigt att jobba med helheten. Det innebär att det bör finnas tid för att planera innehåll och identifiera hur man vill kommunicera varumärket. Vi anser att det är viktigt att skriva en copy som engagerar följarna. Det kan man göra genom att till exempel ställa en fråga till följarna eller vara uppmärksam i kommentarsfältet och svara på följarnas kommentarer. Vidare vill man även engagera följarna på flera ställen på de sociala kanalerna som till exempel via stories. Där kan man skapa ett quiz, ha en frågestund eller dela andras och kunders innehåll. Skapa innehåll som skapar engagemang!

Strategier som ger resultat​

Genom att prova olika strategier så har vi tillsammans med Formbar uppnått olika typer av resultat. Under Black Week 2022 så ökade vi försäljningen med över 400% via sociala medier jämfört med föregående år. Det lyckades vi med genom att ha en genomtänkt strategi redan 2 månader innan Black Week. Vi hade analyserat trender från tidigare annonser och inlägg och även kollat vad som hade sålt från andra kanaler.

Vi har under hela vårt samarbete tillsammans med Formbar ökat engagemanget och räckvidden. Vi anser att det är på grund av noggrann planering och tilltalande grafiskt material och copy. Vi varvar tävlingar, produktinlägg, annonser, varumärkesexponering av andra varumärken och personliga inlägg på Formbar’s sociala medier. Trots att vi jobbar med olika typer av content så har vi lyckats skapa en röd tråd i bildspråk, känsla och tonalitet för Formbar’s sociala kanaler. Vi fortsätter att ta fram nya strategier för att hänga med i utvecklingen som sker på alla sociala kanaler.