Nu går vi över till Google Analytics 4 (GA4)

Google Analytics
juni 29, 2023
09:12

Google Analytics 4 tar över som den nya standarden för webbanalys och ersätter Universal Analytics från och med den 1 juli 2023 (för 360-egendomar gäller detta från och med 1 juli 2024). Denna uppgradering innebär en mängd nya och värdefulla insikter för användare och ger en mer omfattande förståelse för webbplatsens prestanda och användarbeteende.

Nya insikter i GA4

Med övergången till Google Analytics 4 får användare tillgång till en rad nya funktioner och fördelar. Här är några av de viktigaste insikterna man kan förvänta sig att se i GA4:

  • En helhetsbild av webbplatsprestanda: GA4 ger användare en mer samlad överblick över viktiga prestandamått såsom antalet användare, sidvisningar och konverteringar. Dessa mätvärden presenteras tydligt i den nya användargränssnittet.

  • Mer detaljerad information om användarna: Med den nya publikrapporteringen kan man få insikter om användarnas demografiska data, intressen och beteendemönster. Detta gör det möjligt att skapa mer riktade marknadsföringskampanjer och förbättra användarupplevelsen.

  • Förståelse för användarflöden: GA4 möjliggör följandet av användares väg genom webbplatsen. Detta inkluderar information om vilka sidor de besöker, hur de interagerar med innehållet och vilka steg de tar mot konvertering. Det ger värdefulla insikter för att optimera webbplatsens struktur och användarupplevelse.

  • Maskininlärning och prediktiv analys: Google Analytics 4 använder sig av avancerade maskininlärningsalgoritmer för att identifiera mönster och ge rekommendationer för att optimera webbplatsen och marknadsföringsstrategin. Detta gör att användare kan fatta mer informerade beslut baserade på data.

  • Anpassade händelser och konverteringsmål: Med GA4 kan man skapa egna anpassade händelser och konverteringsmål som är specifika för ens verksamhet. Detta ger möjlighet att mäta och analysera framgången för specifika åtgärder eller kampanjer.

Skillnaden mellan GA4 och UA

Vad skiljer egentligen Google Analytics 4 (GA4) från Universal Analytics (UA), det vill säga det gamla och det nya analytics-verktyget?

Händelser

En stor skillnad mellan den gamla datamodellen Universal Analytics och den nya Google Analytics 4 är fokus på händelser. I Universal Analytics baserades allt på sidvisningar, medan Google Analytics 4 endast använder händelser som en typ av spårning av interaktioner. Det primära syftet med Google Analytics 4 är att förstå användaren istället för bara sessionerna. I den tidigare modellen var sessionerna i fokus, men nu ligger mer vikt på användaren.

Avvisningsfrekvens blir engagemangsgrad

En annan förändring är att avvisningsfrekvens har ersatts med engagemangsgrad. Avvisningsfrekvensen påverkades av om användare besökte flera sidor på webbplatsen, medan engagemangsgraden nu bygger på andra händelser än bara sidvisningar. Till exempel kan scrollning på sidan räknas som en händelse som bidrar till engagemangsgraden. Det ger ett mer värdefullt mått på om användarna verkligen har tagit del av innehållet, även om de bara besökte en sida.

Mer anonymiserat och fokus på sessioner istället för användaren

Precis som tekniken har utvecklats har integritet och skydd av användares personuppgifter blivit allt viktigare. Till skillnad från den gamla versionen av Google Analytics har Google anpassat Google Analytics 4 för att möta de nuvarande kraven för integritet i webbanalysverktyg. IP-adresser anonymiseras alltid och det är inte längre möjligt att spåra internetleverantörer.

Mål blir konverteringar

En annan skillnad mellan Universal Analytics och Google Analytics 4 är att mål nu kallas konverteringar, men det är mer än bara ett namnbyte. I Google Analytics 4 använder man Google Tag Manager för att definiera vad som ska räknas som en konvertering, men även för mycket mer än så. Till exempel kan man mäta antalet klick på ett formulär. Fördelen är att det är enklare att definiera vad som ska räknas som en konvertering, men nackdelen är att det kan vara svårare att konfigurera. I den enklaste formen av mål i den gamla Google Analytics räckte det med att ange webbadressen för sidan som skulle räknas som en konvertering.

Hur länge sparas min historiska data i Universal Analytics?

Efter övergången till Google Analytics 4 (GA4) kommer du att kunna se din historiska data i Universal Analytics (UA) under en period på 6 månader från och med UA:s avskrivningsdatum, vilket förväntas vara runt juni 2023. Efter denna 6-månaders övergångsperiod kommer det inte längre vara möjligt att se historisk data i Universal Google Analytics.

För att dra nytta av dessa värdefulla insikter och fördelar är det viktigt att byta till Google Analytics 4 redan idag om man inte har gjort det. Genom att göra övergången kan företag få en mer omfattande och detaljerad bild av sin webbplatsprestanda och användarbeteende, vilket i sin tur leder till bättre beslutsfattande och framgångsrikare marknadsföringsstrategier.

Så se till att ta steget och uppgradera till Google Analytics 4 för att maximera värdet av webbanalys och fortsätta utveckla din online-närvaro på bästa möjliga sätt.

Dela artikeln

Läs mer